Úvod

Slabá místa při montáži a osazování vchodových a balkonových dveří

Okno je nejslabším místem fasády z hlediska tepelně izolačních vlastností. Dalším slabým místem z hlediska tepelných mostů je styk okna (balkonových dveří) s parapetem nebo podlahou. Zde je třeba okenní rám podložit velmi dobrým tepelně izolačním materiálem s vysokou pevností v tlaku.


Purenit® splnil tento požadavek. Je opracovatelný jako dřevo, snadno se řeže, lepí a šroubuje. Ovšem mnohem lépe izoluje než dřevo a je odolný vůči vlhkosti (λD=0,075 W/m.K).

Detaily tvoří celek
Často se investoři zamýšlí nad co nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi oken, ale není třeba se také zamyslet nad správným zabudováním samotného okna? Kde vzniká nejslabší místo osazení oken/dveří?

Balkonové a vstupní dveře – dřevěné podkladní hranoly již nevyhovují
Tloušťka tepelné izolace včetně roznášecí vrstvy (cem.mazanina) nám udává výšku rámu dveří. Pod rámem nám vzniká mezera, kterou je třeba izolovat materiálem s dostatečnou únosností, s dobrými teplenými vlastnostmi a minimální nasákavostí. Tento požadavek splňuje Purenit® (λD=0,08 W/m.K), pevnost v tlaku 5,5-7,5 MPa, žádné tloušťkové bobtnání.

Víte, jak vypadá správně namontované okno?
Podbetonování, podkládání cihelnými bloky, vycpávání polystyrenem není dobrým řešením.

spravne osazeni okna


balkonove dvere bez izolace
Balkonové dveře bez izolace

balkonove dvere s beznou izolaci
Balkonové dveře s izolací Purenit®

Purenit® se dodává do všech zemí západní Evropy. Střední a východní Evropa zaznamenává v posledních letech zvýšenou poptávku po Purenitu, toto je způsobeno nejen zpřísněním norem, ale také potřebou výrobců oken řešit detaily osazení svých výrobků. Větší důraz je proto kladen na řešení detailů, které mnohdy rozhodují o funkčnosti celé konstrukce.

Purenit® je produkt pouze na bázi tvrdého polyuretanu a neobsahuje žádnou dřevěnou příměs. Purenit® je speciální produkt firmy Puren® chráněný patentem a ochrannou známkou. Rozměry Purenitu: Standardní rozměr: 2440x1220x10-60 mm. Objemové hmotnosti: 550, 650, kg/m3.


osazeni okna s Purenitem
Okna s podkladní profilem Purenit® na parapetu (podlaze) zařazují tento výrobek pro použití v nízkoenergetických a pasivních domech.

OBLAST POUŽITÍ:
Konstrukční deska Purenit® je určena pro snížení - přerušení tepelných mostů ve stavebních konstrukcích, styk dřevěných a hliníkových výplní otvorů s obvodovou konstrukcí, styk zdiva v základové spáře, kotvení střešních prvků v úrovni hydroizolace, atika plochých střech, jádro dveřních výplní do vlhkého prostředí se zvýšeným odporem proti průrazu, jádrová výplň okenních dřevěných rámů atd. Povrch lze snadno kašírovat různými krycími materiály.

Zpracoval: Miroslav Vala
Obchodní zastoupení puren pro ČR a SR
Na Hranici 12a, 58601 Jihlava
info@puren.cz, www.puren.com/cz, www.puren.cz

logo puren
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze