Registrace
Náš tip: Rekonstrukce domu
Uživatelské jméno:
Jméno:
Přijmení:


Email:


Heslo:
Heslo znovu:


Mobil:
ICQ:
Skype:


Registrační podmínky
Všeobecné podmínky serveru UtulnyDum.cz

DEFINICE
1. Server UtulnyDum.cz - veřejný webový server o bydlení.
2. Registrovaný uživatel - osoba, která svou registrací potvrdí souhlas s těmito pravidly.
3. Provozovatel – Imedium s.r.o., Horova 1154/1, Ústí nad Labem.
4. Inzerent - fyzická, či právnická osoba inzerující na serveru UtulnyDum.cz - subjekt zadávající reklamu na webových stránkách serveru, či v e-mailech zasíláných uživatelům.

REGISTRACE

5. Každý uživatel serveru může být na serveru UtulnyDum.cz v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou.

SOUKROMÍ

6. Vyplněním a odesláním registračního formuláře potvrzuji, že souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to pro obchodní a marketingové účely společnosti Imedium s..ro., která si rovněž vyhrazuje právo poskytnout osobní údaje pro tytéž účely třetím osobám.

REKLAMA

7. V příslušných informačních e-mailech může být provozovatelem přiložena reklama inzerenta.

ZÁRUKY PROVOZOVATELE

8. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru. Je v zájmu provozovatele veškeré funkce systému poskytovat uživatelům na maximální možné úrovni. Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti plynoucí z těchto podmínek.

9. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být uživateli, nebo inzerentovi způsobena v souvislosti s jeho používáním nebo využíváním serveru UtulnyDum.cz.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10. Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Uživatel serveru svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

11. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto registračních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru UtulnýDum.cz, nebo zasláním upozornění e-mailem uživatelům
Zdravé spaní
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze
Štítky