Úvod

Roto Sunroof - dokonalá integrace a lákavý vzhled

Snižování energetické náročnosti „made in Germany“ - prostě promyšlenější. Společnost Roto představuje v Kolíně nad Rýnem se svým integrovaným střešním solárním systémem Roto Sunroof kompletní sortiment produktů pro získávání solární energie na šikmých střechách.


Solární termika, fotovoltaické moduly a střešní okna dokonale integrované do střechy. Nahrazení části nebo celé střechy, kombinace různých funkcí nebo jedna jediná funkce.

Dnes už není sporu o tom, že jsou solární systémy integrované do střechy jako řešení k získávání energie po optické stránce přesvědčivější. Dvě otázky se ale objevují neustále: Jsou zařízení montovaná přímo do střechy opravdu vodotěsná? A především je jejich výtěžek vůbec srovnatelný se zařízeními, která se montují nad střechu? Na to má společnost Roto s jejím solárním systémem Roto Sunroof integrovaným do střechy „vodotěsnou“ odpověď.

   

Vodotěsnost
Moduly a kolektory fungují jako vodonosná vrstva a nahrazují tak běžnou střešní krytinu. Systém lemování Roto je totiž výsledkem několika desítek let zkušeností se střešními okny a zajišťuje, aby mohla voda odtékat tak jako na střeše s běžnou krytinou. Proto je integrovaný střešní systém Roto Sunroof chráněn proti pronikání vlhkosti stejně dobře jako střešní okna. Navíc jsou všechny součásti systému podrobovány přísným testům podle norem platných pro střešní okna. To znamená, že jsou komponenty systému Roto Sunroof, které opouštění výrobní závod v Bad Mergentheimu, vodotěsné - a to stoprocentně.

Naproti tomu u ještě stále hojně používaných zařízení montovaných nad střechu hrozí riziko netěsností, protože se tyto systémy montují pomocí montážních lišt a tzv. střešních háků na stávající střešní krytinu, kdy logicky vznikají potenciálně nebezpečné prostupy střechou. Neustálým mechanickým namáháním, kterému je zařízení montované nad střechu vystaveno, například větrem nebo sněhovou vrstvou, se toto riziko ještě zvětšuje.

      

Dlouhá životnost
Životnost solárního zařízení se zpravidla ukáže hned při první bouřce. V případě poškození nebo posunutí tašek pod běžným zařízením montovaným na střechu nebo při poškození kabelů a rozvodů totiž oprava znamená zároveň demontáž celého zařízení. Nevyhnutelným důsledkem jsou pak vysoké náklady a nulový výtěžek během opravy. Naproti tomu systém Roto Sunroof je dokonale integrovaný do střechy, takže je účinně chráněn před sacím a tlakovým účinkem větru. Pokud by ale přesto k nějaké škodě došlo, je každá součást zařízení snadno přístupná pro případnou údržbu, protože všechny komponenty jsou natolik stabilní, že se po nich dá chodit. Nosnost modulů a kolektorů Roto Sunroof je až 280 kg. Jednotlivé komponenty se navíc dají v každé části systému snadno oddělit.

Kromě toho jsou všechny kabelové rozvody a trubky ukryté pod krycími plechy, kde jsou účinně chráněny před povětrnostními vlivy a poškození zvířaty. Plechy se ale dají snadno sejmout, takže jsou přesto kdykoli snadno přístupné.

www.roto-frank.cz
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze