Úvod

Plynový luxus?

Plynová krize se v posledních dnech skloňuje ve všech pádech. Plyn je drahý a bude dražší. Je tedy vůbec rozumné topit plynem? Není topení plynem jen draze placený luxus? Nebo je vytápění plynem efektivní způsob, jak si doma zatopit?


Pohodlné především
Vytápění plynem je ve srovnání s tuhými palivy velmi komfortní. Skládání uhlí, štípání a skladování dřeva vám už nebere čas ani energii. Když topíte plynem, nemusíte tyto starosti vůbec řešit. Ve srovnání s kotli na tuhá paliva nemusíte nic čistit, vynášet, a už vůbec ne přikládat během topení. Tento druh paliva vám jednoho dne nedojde, a tak nemusíte ani nic objednávat. Ale může se vám stát, že vám někdo zavře kohoutek.

Oproti dřevu a uhlí je tu však jedna zásadní nevýhoda, a to je energetická závislost. Česká republika má poměrně velké zásoby dřeva a uhlí, kdežto většinu zemního plynu dováží. Na Moravě jsou sice určité zásoby zemního plynu, ty však v žádném případě nepokryjí celkovou spotřebu. Stejně jako naši sousedé patříme mezi země, které jsou závislé na dodávce zemního plynu z Ruska. Proti politickým opatřením se nikdy nemůžete předem dostatečně zajistit. Lze sice vytvořit určitou zásobu zemního plynu, avšak jen na dobu několika měsíců. O žádných velkých strategických zásobách se zde bohužel nedá hovořit.

Naše pohodlí, které poskytuje tento způsob vytápění, je tedy vykompenzované jistou mírou nejistoty. 

Je topení plynem drahé?
To je relativní. Efektivní topné systémy na zemní plyn vyžadují poměrně vysokou počáteční investici. Jsou však vysoce spolehlivé, komfortní, čisté a fungují zcela bez obsluhy. Ve srovnání s těmi levnějšími palivy, jako je dřevo nebo uhlí, jsou finanční náklady na provoz plynového kotle vyšší. Topení plynem je však stále levnější než vytápění domu elektřinou, třebaže některé druhy elektrického vytápění jsou srovnatelné, nebo mohou být dokonce levnější. Obecně je však těžké tyto dva způsoby posuzovat, protože vždy závisí ještě na dalších faktorech, jako je například druh izolace a dispoziční řešení objektu. Dále zde hraje roli také konkrétní způsob vytápění, zda máte starší plynový kotel, nebo moderní kondensační kotel vybavený termostatem a jaký režim vytápění zvolíte.

Denní a noční režim
Jedno z ekonomických řešení spočívá v kombinaci denního a nočního režimu. To funguje tak, že rozdělíte den, který trvá 24 hodin do dvou částí, obvykle na část v časovém rozmezí 6-22 hodin, kdy v domě udržujete teplotu kolem 23 stupňů Celsia a po zbývající část dne kotel vyhřívá objekt pouze na vámi zvolenou nižší teplotu, například na 18 stupňů Celsia. Teplejší a chladnější časová pásma můžete libovolně nastavit – třeba v závislosti na tom, kdy jste doma, a kdy v práci. To už závisí jen na vás.

Bude topení plynem drahé?
Tak to je otázka, na kterou vám dnes nikdo přesně neodpoví. Při jejím řešení musíte vzít v potaz několik faktů. Cena zemního plynu, tak jako je tomu v případě všech komodit, se vyvíjí v závislosti na vývoji nabídky a poptávky. Jak víme, poptávka po zemním plynu je vysoká a nabídku z velké části ovlivňuje Rusko. Jednou ze základních priorit energetické koncepce, kterou Česká republika přijala, je nezávislost na cizích zdrojích energie, ta se však bohužel stále zvyšuje. Dovozní závislost brzy překročí 50%. Cena surovin, a tedy i zemního plynu, je tak závislá nejen na domácím, ale také na zahraničním, ne-li globálním dění. Když k tomu ještě připočteme rušení státních dotací, můžeme si být takřka jisti, že cena zemního plynu rozhodně nebude klesat. Pokud si tedy chcete dopřát luxus topení zemním plynem, doporučujeme vám investovat do efektivního plynového, nejlépe kondensačního, kotle.

Foto: Samphoto


Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze