Úvod

Moderní domy usilují o maximální soběstačnost

Moderní dům poznáte hned na první pohled. Když si jej však prohlédnete zblízka, zjistíte, že jej od starého odlišuje nejen tvář, ale především snahy o co největší nezávislost na zdrojích, jako jsou například centrální dodávky zemního plynu, anebo pitná voda.


Atraktivní a soběstačné 
Moderní domy nás na první pohled zaujmou především svou atraktivní fasádou a velkými prosklenými plochami. Možná si občas říkáte, že někteří architekti žijí opravdu v nepřestavitelně fantastickém světě. Krása těchto domů je často ještě korunována zasazením do zeleně okrasné zahrady. Na druhý pohled zjistíme, že většina těchto domů obsahuje také řadu zajímavých technických detailů. Kdo není z oboru, nebo nesleduje nové trendy v oblasti domovní architektury a stavebnictví, často ani netuší, na jakém principu fungují, anebo alespoň k čemu vlastně slouží. Ať už se jedná o solární kolektory, domácí vodárny, čističky odpadních vod, tepelná čerpadla, kotle, či prvky stínící techniky, všechna tato zařízení mají jedno společné. Ušetřit co nejvíce nákladů na provoz fungování domu a vytvořit z něho soběstačnou jednotku, která je zcela nezávislá na mezinárodním politickém klimatu. Pro ilustraci uvádíme příklad. Dům je vedle kondenzačního kotle vybaven záložním topným zařízením pro případ, kdyby byly přerušeny dodávky zemního plynu. Tím může být i pouhý kotel spalující dřevo. Důležité je, vše předem dobře naplánovat. Co se týče využitelné energie, kterou lze získat (zatím) z volně dostupných zdrojů, zde jde maximální využití těchto zdrojů. 

    

Investice do nezávislosti
Také toužíte po tzv. nezávislém bydlení? Vybavte svůj dům praktickými zařízeními, která Vám zajistí alespoň částečnou nezávislost. Domácí vodárna sloužící k nepřetržitému zajišťování dodávek pitné a čisté užitkové vody Vás zbaví na závislosti na vodovodní síti. Další výhodou je nízká cena dodávek. Domácí čistička se zase dokáže ekologicky i ekonomicky vypořádat s odpadními vodami z domácnosti. Rekuperační systém Vám umožní využít k vytápění odpadního vzduchu. Tedy vydýchaného vzduchu z tzv. nečistých místností, jako je např. kuchyně. Tento znečištěný vzduch odchází z domu ven, kde je nahrazen čerstvým vzduchem. Domácí solární elektrárny (sluneční kolektory umístěné na střeše domu) zásobují dům čistou energií získanou přímo ze slunce. Další variantu nezávislého vytápění představuje tepelné čerpadlo, zařízení vybavené kompresorem, které pracuje na principu využití venkovního nízkopotenciálního tepla. Pokud plánujete nový dům, nezapomeňte do svých plánů zahrnout také investici do jeho a tím i své vlastní soběstačnosti! Určitě se Vám to vyplatí.

Kam dál?

Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze