Úvod

Zateplení fasády, začínáme

Od samého počátku naší rekonstrukce jsme nepochybovali o tom, že v jejím rámci chceme provést také zateplení. Pouze jsme si nebyli jistí, jakým způsobem zateplení provést. Před námi stála spousta otázek. Zásadní byla přitom volba izolačního materiálu. Potřebovali jsme skloubit veškerá hlediska tak, aby bylo zateplení funkční a estetické zároveň.


Vhodná izolace zvyšuje úroveň bydlení
Zateplení obecně zvyšuje úroveň každého bydlení. V prvé řadě jeho provedením dosáhneme výrazného snížení energetické náročnosti objektu. To se projevuje nejen v podobě snížení nákladů na vytápění, ale také ve zlepšení stavu životního prostředí, protože přispíváme k redukci skleníkového efektu. Co bylo v našem případě důležité, to bylo zajištění prodyšnosti stěn a tím omezení vzniku plísní uvnitř objektu. Plísně negativně ovlivňují jak konstrukci samotného domu, tak i zdraví jeho obyvatel. Jsou častou příčinou alergií, revmatismu, nemocí z nachlazení a dalších zdravotních problémů. Kvalitní izolace pomáhá předcházet jejich vzniku, a zároveň chrání konstrukci před působením povětrnostních podmínek, čímž výrazně prodlužuje životnost celého domu.


Deska z kamenné vlny.

Tepelná pohoda a hezčí tvář domu
Neméně podstatnou předností zateplení je zvýšení tepelné a akustické pohody v domě, parametrů, které významně ovlivňují duševní i fyzické zdraví člověka. Dlouhodobé působení hluku vede ke zhoršené koncentraci a v delším časovém horizontu také k poruchám spánku. Zlepšení úrovně tepelné pohody má nejen ekonomický přínos v podobě výše zmíněných úspor provozních nákladů, ale i z hlediska vnímání prostředí člověkem. Vřelý a přívětivý domov nám dodává pocit bezpečí, který je základní fyziologickou potřebou a důležitým předpokladem duševního zdraví. A konečně, nikoli posledně, nesmíme opomenout ani hledisko estetické. Nová fasáda výrazně vylepšuje tvář domu. Z hlediska investic je pak samozřejmě důležité, že zateplení zvyšuje tržní hodnotu objektu.

Než začneme zateplovat
Před vlastním zateplením budovy bychom měli v prvé řadě zjistit technický stav domu. Znát jeho energetické parametry a vědět co od zateplení požadujeme. Výše uvedené parametry jsou pak základním kritériem volby kontaktního zateplovacího systému (ETICS), a to jak z estetického, tak z funkčního hlediska. Z finančního hlediska je pak důležité provést kalkulaci, kterou Vám připraví realizační firma na základě projektu domu, případně jeho aktuálním zaměřením.

Časový plán a způsob realizace

Neméně významné je správné časové naplánování a způsob realizace řešení. Nejdříve bychom měli mít zrekonstruovanou střechu, potom vyměněná okna a fasáda by měla přijít na konec. Z hlediska realizace jsme limitování teplotami, které by se měli pohybovat v rozmezí od 5C do 25C. A pokud jde o způsob realizace, zde stojíme před zásadní otázkou, zda provést zateplení svépomocí, anebo je raději svěřit odborné firmě. A nyní již k samotnému materiálu.

Na fasádním materiálu záleží
Při zateplení se používají různé druhy izolačních materiálů, nejčastěji polystyren nebo kamenná minerální vlna. Každý z uvedených materiálů má pochopitelně své výhody i nevýhody, což předurčuje způsob jeho použití. Pěnový polystyrén se vyznačuje nízkou hmotností, jeho velkou předností je snadná manipulace, stejně jako fakt, že nezatěžuje nosnou konstrukci objektu. Mezi jeho další výhody patří nenasákavost a ve srovnání s izolační vlnou příznivější cena. Naproti tomu nevýhody polystyrénu lze spatřovat v nižší schopnosti zvukové izolace. Kromě toho vyšší difuzní odpor snižuje prodyšnost stěn objektů, což je vždy spojeno se zvýšeným rizikem vzniku plísní. Navíc polystyrén ve srovnání s kamennou vlnou nemá téměř žádnou požární odolnost a při hoření vytváří jedovatý kouř.

Desky z minerální vlny
Další možnost představují desky z kamenné vlny. Mezi hlavní přednosti tohoto materiálu patří vynikající akusticky izolační vlastnosti, nízký difúzní odpor přinášející dobrou prodyšnost par, velmi dlouhá životnost, která se počítá na generace, a ve srovnání s polystyrénem velice dobrá požární odolnost klasifikována třídou reakce na oheň A1. Tyto přednosti jsou na úkor náročnější manipulaci, která je dána vyšší hmotností desek a většímu zatížení nosné konstrukce.


Desky z kamenné vlny mají velice dobrou požární odolnost.

Jak jsme se rozhodli
U nás jednoznačně převažovali výhody materiálu z minerální vlny. Tou nejhlavnější je nízký difúzní odpor, který zaručí, že dům se neuzavře a tím se omezí vzniku plísní, která nás v zimním období opravdu dlouho trápila. Dlouhá životnost materiálu pro nás byla také rozhodující. V neposlední řadě také skvělá požární odolnost materiálu je výhodou oproti polystyrenu. Rozhodli jsme se dát přednost osvědčenému a kompletnímu systémovému řešení, kterým je zateplovací systém vnějších obvodových stěn Ecorock FF® od společnosti ROCKWOOL, který nám zaručí kompatibilitu veškerých komponentů a dodání od jednoho výrobce. Jsme si vědomi toho, že stejně jako kvalitní materiál je důležitá také technická podpora. Zástupci společnosti ROCKWOOL nás při našem zateplení střechy přesvědčili o tom, že své práci dokonale rozumí a jsou připraveni podělit se o své bohaté teoretické i praktické zkušenosti. Před samotnou realizací jsme chtěli mít jasno, že jsme zvolili to nejlepší řešení. Na naše otázky jsme dostali vždy kvalitní odpovědi, a proto nyní můžeme spokojeně přistoupit k realizaci. O tom, jak budeme postupovat, se s Vámi krok za krokem podělíme v následujících článcích a videích, které pro Vás připravujeme.

Pokud máte jakékoliv otázky k zateplení domu, připravili jsme v naší diskuzi téma, kde nám můžete své otázky pokládat. Diskuzi o zateplení navštivte ZDE.
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze