Úvod

Káva v roce 2014

Podle průzkumu NCA spotřeba kávy v letošním roce neklesne. Naopak, zvýší se nárůst kávy připravované doma, případně v práci.


Nápojová ambulance, jako poskytovatel kávových služeb v kancelářích musí vědět, co se na trhu s kávou děje. Americké trendy dříve nebo později dorazí také do Evropy. Proto je zajímavé podívat se na to, jak vypadají zvyky pití kávy v USA. Prezentované údaje pocházejí ze zprávy NCA – National Cofee Association.

Spotřeba kávy v průběhu minulého roku vzrostla a trend individuálně připravovaných kávových specialit nejeví žádné známky zpomalení. Osmdesát tři procent dotázaných dospělých v USA uvedlo, že mělo včera minimálně jednu kávu, což je o 5 % více než v loňském roce. Současně s tím procento těch, kdo si dopřejí kávu denně, je stabilní (63%).

Nejnovější výzkum NCA o spotřebě kávy na trhu také ukazuje, že formát vaření kávy doma pokračuje a dramaticky roste. Dvanáct procent dospělých Američanů uvedlo, že nyní vlastní kávovar, proti 10 % v loňského roku a 7 % v roce 2011. To má vliv i na další číslo, že si doma připravil svoji oblíbenou kávu téměř jeden ze tří dotázaných (31 % ).

automat na kavu do kancelare

Mladší spotřebitelé mají lepší vztah k míchaným nápojům na bázi espressa, než je tomu u jiných věkových skupin. 16 % dotázaných z věkové kategorie 18-39 předchozí den dopřálo míchaný nápoj na bázi espressa, jako je caffe latte, nebo capucciono, v porovnání s pouhými 6 % u věkové skupiny nad 60.

Nicméně se zdá, že celková denní spotřeba kávy u mladších spotřebitelů klesá. U věkové skupiny 18-24 , klesla denní spotřeba kávy na 41 % z 50 % za loňský rok, pro skupinu 25-39 spotřeba klesla na 59 % z 63 % .

Naopak, celková denní spotřeba kávy u věkové skupiny nad 60 se zvýšila na 76 % proti 71 % v roce 2012 , a pro skupinu 40 - 59 na 69% z 65 % v loňském roce . Ze studie také vyplývá, že skupina 60+ upřednostňuje tradiční, gurmánskou kávu, neb její spotřeba narostla na 24 % z 19% v roce 2012 . U skupiny 25 až 39 je tomu naopak, hodnoty klesly na 18 % z 26 % oproti loňskému roku.

kavovar Lirika

„Studie NCA prokázala, že americká spotřeba kávy pokračuje v trendu směrem vzhůru a pro spotřebitele je stále více důležitá rozmanitost a pohodlí přípravy, " komentuje fakta Robert F. Nelson, prezident a výkonný ředitel NCA .
NCA provádí studie národních trendů pití kávy trendy každoročně od roku 1950 . Jedná se o nejdelší dostupné statistické řady spotřebitelských konzumací v USA Letošní studie vychází z národně reprezentativního vzorku 2840 dospělých, kteří absolvovali on-line průzkum. Bohužel nejsou k dispozici separátní data o spotřebě v průběhu pracovní doby. Tato spotřeba je zahrnuta do dotazu: Měl jste včera alespoň jednu kávu?

Trendy pití kávy pro rok 2014
tedy jsou: gurmánské kávy, míchané nápoje na bázi espressa, domácí příprava káva, rozmanitost káv a pohodlná příprava. Nápojová ambulance jako poskytovatel kávových služeb v kancelářích je připravena na letošní trendy reagovat.

Autor: Petr Veselý, Nápojová Ambulance
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze