Úvod

Výměna oken a jejich montáž

Okna dotvářejí vzhled domu, a zároveň významně ovlivňují jeho energetickou náročnost. V rámci naší kompletní rekonstrukce jsme proto nemohli opomenout jejich výměnu.


Proces výměny oken

Výměna oken je proces probíhající v několika etapách, který zahrnuje:

·         zaměření oken

·         jejich dodávku

·         demontáž stávajících oken (lze zajistit i jejich likvidaci)

·         montáž nových oken

·         zaizolování izolační pěnou nebo speciální páskou

·         osazení vnitřních i venkovních parapetů

·         uvedení stěn kolem oken do původního stavu.       

Okna a jejich dispoziční řešení
Na samém počátku každého procesu výměny oken si pochopitelně musíme ujasnit, jaký druh oken (zde zvažujeme materiál, profil, design, atd.) a jaké dispoziční řešení chceme. Pravidlo „okno za okno“ přitom nemusíme nutně dodržet. Volba jiného uspořádání oken, než měl dům předtím, často zvýší komfort bydlení, prostor zvětší a příjemně prosvětlí.

Původní úspořádání okna

nova okna

Nové uspořádání okna

okno po vymene

Zaměření, kalkulace, objednávka

Jakmile máme jasnou představu o našich nových oknech, přichází na řadu volba dodavatele. Jak již víte z minulého dílu, rozhodli jsme se pro plastová okna od společnosti Kobla, konkrétně pro typ KOBLA TOP ENERGY energetické třídy A++. Následuje zaměření, kalkulace a závazná objednávka. Tip: Požadujte od svého dodavatele co nejpodrobnější kalkulaci, ať přesně víte, co je v ceně. Vyhnete se tak případným nedorozuměním v budoucnu.


Než se pustíte do demontáže

Po závazné objednávce chronologicky následuje demontáž starých oken a montáž nových. Ovšem pozor. K samotné demontáži stávajících oken přistupte až poté, co převezmete a zkontrolujete zásilku s novými okny. V případě časové prodlevy na straně dodavatele nebo poškození oken během dopravy (nejčastěji se jedná o rozbití skel), by mohl být Váš dům několik dní bez oken, což je spojeno s riziky, jako je nežádoucí vniknutí cizí osoby do domu, narušení některých nedokončených prací v interiéru vlivem teplotních změn, atd.   


Jak probíhala montáž oken
Nyní se ale už pojďme konečně podívat na to, jak probíhala montáž nových oken. Kvalitně provedená montáž je zárukou správné funkce nových oken. Velkou pozornost jsme věnovali připojovací spáře, tedy prostoru mezi okenním rámem a ostěním. Připojovací spára se standardně řeší formou polyuretanové pěny, která má však mnoho nedostatků, zejména není UV stabilní a po jejím ořezání vzniká riziko nasákavosti, pročež pak nemůže dostatečně plnit svou tepelně izolační funkci. Z tohoto důvodu jsme dali přednost aplikaci speciální navlékací pásky. Páska TWIN ACTIVE se používá oboustranně. Zvenčí chrání proti UV záření a v interiéru dokonale utěsňuje připojovací spáru, což pomáhá předcházet vzniku tepelných mostů a plísní. Naše nová okna byla nejprve olepena páskou zevnitř a následně usazena na kotevní plechy. Poté jsme provedli impregnaci stěn. Následovala venkovní strana. Postup byl obdobný – opět pomocí pásky.

Zde se můžete podívat na video, které jsme pro Vás připravili:

Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze