Úvod

Tepelné čerpadlo s nuceným větráním

Charakteristickým znakem současné doby je honba za snižováním spotřeby energií. To se přirozeně také projevuje při výstavbě rodinných domů, kdy požadavek na snižování spotřeby energií je řešen zateplováním domů neprodyšnými materiály (tepelné izolace) a stále tepelně lepšími, ale také těsnějšími okny a dveřmi.


Důsledkem těchto lepších tepelně - izolačních vlastností domů je sice pokles spotřeby energií, ale zároveň se projevuje zhoršující se kvalita prostředí uvnitř těchto domů vlivem ztráty přirozeného větrání vnitřních prostor domu. 

Naprostou nezbytností u těchto energeticky úsporných, ale zároveň velmi těsných domů, se stává větrání. Dostatečná výměna vzduchu, splňující hygienické normy, a maximální využití energie z odtahovaného vzduchu byla základní myšlenkou při konstrukci speciálního typu tepelného čerpadla, které nejenže zajistí vytápění rodinného domu, ale současně vytváří zdravé a komfortní prostředí vnitřního prostoru rodinného domu při vysoké ekonomičnosti provozu.

 

Na základě takto stanovených principů bylo navrženo tepelné čerpadlo, u něhož se využívá teplo ze znečištěného vydýchaného vzduchu z vnitřního prostoru domu. Tento znečištěný vzduch je odsáván z prostor (např. WC, koupelna, kuchyně, šatna, chodba) ventilátorem tepelného čerpadla. Uvnitř tepelného čerpadla se ze vzduchu získané teplo dále předává do topného teplovodního okruhu (podlahové nebo stěnové vytápění, příp. též radiátorové vytápění). Odtažený znečištěný vzduch je nahrazen čerstvým vzduchem z venkovního prostoru, který přichází přes přívodní prvky do vnitřního prostoru domu, do obývacího pokoje, ložnic, pokojů nebo pracovny. Tímto způsobem vytápění při současném větrání je současně zajištěna trvalá hygienická výměna vzduchu ve vnitřních prostorech domu, což v dnešních vysoce utěsněných domech (těsné zateplení obvodových stěn, těsná okna, venkovní dveře) je zárukou zdravého, příjemného prostředí. Toto zdravé prostředí je komfortní a zabraňuje vytváření míst, kde se tvoří plísně a vyskytují se jiné nepříjemné problémy spojené se špatným větráním prostoru.

Samozřejmostí je využití takto získané tepelné energie také na ohřev teplé vody. Součástí těchto tepelných čerpadel je akumulační nádrž, kde je skladována energie na ohřátí teplé vody. Vlastní ohřev teplé vody probíhá potom průtokem vody vysoce účinným spirálovým výměníkem umístěným uvnitř akumulační nádrže.

Veškeré zařízení tepelného čerpadla je umístěno v kompaktní skříni na půdorysu 600x600 mm.

Velmi zajímavé a přitažlivé na tomto způsobu vytápění a vytváření kvalitního a zdravého prostředí
v domě je vysoká ekonomičnost provozu těchto tepelných čerpadel – viz níže uvedený obrázek a graf. 

    

Tato tepelná čerpadla pracují s průměrným topným faktorem nad hodnotou 3. To znamená, že vložím-li jeden díl energie (elektrická energie na pohon ventilátoru, kompresoru, frekvenčního
měniče a na provoz řídícího systému) získám z odtahovaného vzduchu 3 díly zpět. Provoz na optimálních parametrech vzhledem k okamžité potřebě tepla je řízen frekvenčním měničem ve spolupráci s řídícím systémem tepelného čerpadla.

Tepelná čerpadla popsané konstrukce je možné ještě dovybavit různými přídavnými zařízeními, podle potřeb zákazníka. Jednou z možností je přídavný větrací modul, který zajistí centrální přívod čerstvého vzduchu, možnosti recirkulace (např. využití tepla od krbové vložky), předehřev venkovního vzduchu vestavěným otopným tělesem natápěným z tepelného čerpadla. Další možností je připojení solárních kolektorů atd.

Ekonomická výhodnost uvedeného řešení vytápění a větrání se projeví na peněžence uživatele. Při současných a neustále se zvyšujících cenách energií se vložená investice rychle vrátí podstatným snížením nákladů na celkovou potřebu tepla pro vytápění při současném dosažení zdravého, čistého a příjemného prostředí v domě.

www.nativa.biz 

Seriál: Vytápění domu
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze