Úvod

Optimální řešení financování bydlení? Stavební spoření od Lišky!

Nová trendy koupelna, okna šetřící energii, elektroinstalace v mědi, podlahy, dveře dle přání, kuchyně s napevno vestavěnými spotřebiči, zateplení rodinného domu, termokolektory, tepelné čerpadlo, nebo dokonce komplexní modernizace či pořízení domova… To a mnoho dalšího můžete financovat překlenovacím úvěrem nebo úvěrem ze stavebního spoření.


Na investici do bydlení se můžete plánovitě připravovat
Na úvěr si tvoříte nárok postupně svým spořením. Přibližně po šesti letech máte při pravidelných měsíčních vkladech naspořenu zajímavou částku, kterou můžete použít na jakýkoliv rodinný záměr. A současně můžete čerpat výhodný úvěr s neměnnou úrokovou sazbou až do poslední splátky. Splátka úvěru se přitom příliš neliší od spořené částky, a proto se rodinný rozpočet výrazně nezmění ani v této fázi. 
A potřebujete-li domov vylepšit neprodleně, nabízí se pestrá paleta překlenovacích úvěrů od Lišky. Podstatné též je, že osoby blízké, zejména se jedná o rodinu, mohou sloučit více smluv do jednoho úvěrového případu. S tím už si rodina může troufnout i na modernizaci zásadního charakteru.

       

K úvěru na bydlení je stále žádanější i jeho pojištění
Pojištění úvěru ze stavebního spoření nebo překlenovacího úvěru kryje rizika spojená s úmrtím nositele/nositelů příjmů v úvěrovém případu. Riziko se tak nepřenáší na ostatní spolužadatele nebo ručitele. Horní hranice pojistné částky činí 3 miliony korun. S postupným splácením úvěru dochází i ke snižování výše měsíčního příspěvku. Rizikové životní pojištění je sjednáváno zdarma bez jakýchkoliv poplatků. Pro přijetí do pojištění není třeba absolvovat lékařská vyšetření.
Vedle pojištění nesplacené části úvěru nabízí ČMSS též pojištění dospoření do sjednané výše cílové částky stavebního spoření. Toto pojištění umožňuje pozůstalým realizaci plánovaných bytových potřeb i v případě úmrtí hlavního nositele příjmů. Výhodou je možnost měsíčně placeného pojistného. Pojištění spoření nabízí v ČR jako jediná ČMSS.

               

Novinkou v nabídce ČMSS je pojištění majetku a odpovědnosti 
Pojištění majetku a odpovědnosti je flexibilní produkt, kterým lze pojistit jak nemovitost, tak i domácnost. V rámci pojištění nemovitosti lze sjednat pojištění rodinného domu, chaty, chalupy, garáže, bytové jednotky, zahradní architektury a dalších vedlejších staveb, které se nachází na pozemku.
V základním rozsahu je sjednáno například pojištění pro případ škod způsobených požárem, výbuchem, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, zemětřesením, pádem stromů, pádem letadla, tíhou sněhu nebo námrazy, vodou z vodovodních nebo kanalizačních potrubí, nárazem vozidla, zkratem nebo přepětím a náhodným rozbitím skla (sklo all risk). Asistenční služba pro klienty je připravena 24 hodin denně.
Pojištění domácnosti zahrnuje soubor movitých věcí a dále i součásti bytu. Velkou výhodou je například pojištění jízdních kol mimo domácnost, tedy na místech tomu určených. Pojistná rizika jsou shodná s rozsahem jako u nemovitosti. Opět se jedná o flexibilní pojištění, kde si klient může sestavit pojištění přesně podle svých představ.
K oběma typům pojištění si klient může zvolit i  doplňková pojištění, jako je komplexní pojištění odpovědnosti, spojující odpovědnosti za škody z běžného občanského života a z držby nemovitosti, a doplňkový rozsah rizik, jako jsou povodeň a záplava, odcizení a vandalismus včetně škod způsobených sprejery a také zkrat a přepětí s vyššími limity než v základním rozsahu.
Samozřejmostí jsou možnosti slev pro klienty: například sleva za rozestavěnou nemovitost, sleva za roční četnost placení, sleva za souběh pojištění. Produkt také pracuje s bezeškodním průběhem, což znamená, že se každoročně sníží pojistné těm klientům, kteří neměli pojistnou událost.

Reprezentativní příklad průměrného překlenovacího úvěru a úvěru v tarifu Atraktiv Rychlá
Při výši průměrného překlenovacího úvěru 350 000 Kč a úrokové sazbě 4,4 % p.a. budete splácet měsíční splátku úroků 1283 Kč po dobu do přidělení cílové částky ze stavebního spoření, která průměrně trvá 12 měsíců. Za zpracování překlenovacího úvěru zaplatíte úhradu ve výši 1750 Kč Kč. Roční procentní sazba nákladů u průměrného překlenovacího úvěru činí 6,88 %. Přidělení cílové částky je možné už po dvou letech od uzavření smlouvy o stavebním spoření, pokud uspoříte alespoň 38 % z cílové částky a dosáhnete hodnotícího čísla 64. Po tomto přidělení bude překlenovací úvěr splacen uspořenou částkou, případně státní podporou a úvěrem ze stavebního spoření, který je poskytován v průměrné výši 213 307 Kč. Tento úvěr bude úročen úrokovou sazbou 3,7 % p.a. a budete splácet měsíční splátku 2800 Kč po dobu 7 let a 5 měsíců. Roční procentní sazba úvěru činí 3,64 %. Celkem zaplatíte za takový průměrný překlenovací úvěr a úvěr částku 394 169 Kč a celková RPSN za průměrný překlenovací úvěr i úvěr činí 4,36 %. Za vedení účtu překlenovacího úvěru a následně úvěrového účtu budete platit 310 Kč ročně.

Podrobnější informace získáte u finančních poradců ČMSS nebo je najdete na www.cmss.cz.

www.cmss.cz
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze