Úvod

Na co si dát pozor při zateplení?

Správně provedené zateplení významně zlepšuje tepelně izolační vlastnosti objektu, čímž snižuje náklady na vytápění a klimatizaci. Přináší i další výhody, například v podobě zlepšení zvukové izolace. V praxi však dochází k celé řadě chyb, které významně snižují funkčnost i životnost zateplení, a proto jsme pro Vás v rámci naší rekonstrukce připravili několik důležitých bodů, které Vám pomohou se nejčastějších chyb vyvarovat.


Nejčastější chyby při zateplení
Mezi nejčastější chyby při zateplení patří nekompatibilita materiálu, nevhodný výběr materiálu či podkladu izolace, nedodržení doporučených technologických postupů, povětrnostních podmínek, neoptimální provedení základní vrstvy, chybně provedené lepení izolačních desek nebo jejich kotvení. Neméně často dochází k chybám při finální úpravě a zejména k podcenění významu technického dozoru. Věnujme se proto nyní podrobněji jednotlivým chybám, kterých bychom se měli vyvarovat.

Vhodnost a kompatibilita materiálu
Chybám, jako je nekompatibilita materiálu, nevhodný výběr materiálu či podklad izolace, lze účinně předejít volbou v praxi osvědčeného a komplexního zateplovacího systému od jednoho výrobce, jako je například vnější tepelně izolační kompozitní systém ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems), který se dodává v podobě kompletní sestavy zahrnující lepicí hmotu, tepelný izolant, kotvicí prvky, základní vrstvu i finální povrchové úpravy, a u kterého máme záruku kvality a dlouhé životnosti.

Význam podkladu
Další, čemu je třeba věnovat zvýšenou pozornost, je podklad, který má být soudržný, zbavený nečistot, mastnoty a prachu.

Postup při realizaci fasády

(Zde lze provést odtrhové zkoušky na soudržnost podkladu dle ČSN EN 1542. Odtrhovým zkouškám se budeme věnovat ještě v samostatném článku. Další možnou, ale v praxi méně častou zkouškou, je ČSN EN ISO 12 570 stanovující vlhkost podkladu.) Dále je třeba vědět, že na izolaci soklu by měla přijít izolace, která je nenasákavá, odolná vůči vodě, a která má třeba lepší mechanickou odolnost (soklová deska). Pro tento druh izolace je optimální použití do výšky 500 mm nad úroveň terénu. Podstatné je, izolovat obvodové zdivo i pod úroveň terénu. Zde se doporučuje jít až 800 mm pod úroveň terénu. Obecně platí, že bychom měli dům izolovat minimálně 300 mm pod úroveň podlahy, aby nedocházelo k tepelným mostům, promrzání zdiva a tvorbě plísní.

Nepodceňujte provedení výtahových zkoušek...

Nepodceňujte provedení výtahových zkoušek.

Aplikace izolačních desek
Pokud jde o samotnou aplikaci izolačních desek, zde je zapotřebí vědět, že se lepící tmel nanáší na desku po obvodu na tzv. rámeček a pak tři terče doprostřed. Důležité je, aby bylo pokryto minimálně 40% plochy desky. Dalším doporučeným způsobem lepení je lepení celoplošně, tzv. hřebenem. Desky se lepí k sobě na sráz a na vazbu jako při zdění. Kolem rohů oken a dveří se izolační desky vyřezávají do tvaru hokejky. Není přípustné, aby se v rohu okna potkávaly svislé a průběžné spáry. Nesmíme zapomenout izolovat ostění (špalety), nadpraží i podpraží, neboli parapetní lůžka, a to z důvodu rizika vzniku tepelných mostů.

Styk izolace s cizím prvkem
Styk izolace s cizím prvkem, jako jsou rámy oken, dveří a podobně je třeba ošetřit pomocí systémových lišt (okenních začišťovacích lišt - APU, parapetních lišt, rohových lišt Al nebo PVC). Kotvení pomocí hmoždinek se provádí nejdříve po 48 hodinách od nalepení, a to do tzv. T spojů a plochy desky. Obecně platí, že kamenná minerální vlna se kotví minimálně 8 ks hmoždinek/m2. Druh, počet a rozmístění hmoždinek by měl stanovit projektant, nebo statik, a to na základě statického výpočtu.

Pohled na zkoušku povrchu fasády,

Aplikace základní vrstvy
K dalším velmi častým chybám dochází při provádění základní vrstvy, kterou lze aplikovat až po přebroušení spojů izolačních desek a ometení přebytečných odřezků a nečistot vzniklých při broušení a řezání izolace. Před samotným prováděním základní vrstvy je třeba izolaci nejprve takzvaně napenetrovat stěrkovým tmelem, vtlačit ho do izolace a následně nanést stěrkovou hmotu, do které se vloží skleněná síťovina. Tá se vtlačí do tmelu a přebytečný tmel se zahladí. Protože po zaschnutí nesmí být vidět struktura výztužné síťoviny, měla by se nacházet v horní vnější třetině (asi 1 mm pod povrchem). Během aplikace nesmíme zapomenout ani na diagonální armování, kdy je třeba aplikovat přes rohy oken skleněnou síťovinu.

Finální povrchová úprava
Po zaschnutí základní vrstvy provedeme přebroušení plochy a základní nátěr, což se smí provádět nejdříve po 72 hodinách od vytvoření základní vrstvy. (Nejdříve 6 až 8 hodin po aplikaci základního nátěru lze provádět finální povrchovou úpravu, a to tenkovrstvou omítkou.) Při provádění finální povrchové úpravy je třeba zajistit dostatek pracovníků na každém patře, aby bylo možné tahat omítku od rohu k rohu po celé výšce, a natáhnout ji v jednom zátahu. Napojování není vzhledem k výslednému estetickému dojmu možné.

Povětrnostní vlivy
Při zateplení není radno podcenit ani povětrnostní vlivy. Jak známo, základní podmínkou pro bezchybné provedení zateplení je vhodné počasí. Venkovní teplota by se při provádění měla pohybovat v intervalu od +5C do +25 stupňů Celsia. Další pravidlo říká, že se mokré procesy nemají provádět na přímo osluněních plochách, ani za deště. Po celou dobu realizace je nutné fasádu chránit vůči povětrnostním vlivům.

Věříme, že Vám naše doporučení pomohou při realizaci funkčního zateplení, které bude splňovat Vámi očekávané nároky po mnoho dlouhých let.

Podívejte se také na video, které jsme pro Vás v rámci zateplení domu připravili...

Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze