Úvod

Co jsou designérské principy a kompozice a k čemu slouží?

Vždy vás zajímalo, jak designéři pracují? Jestli věci do místnosti hází jen tak na blind a mají prostě nadání, nebo jestli mají své zásady a pravidla?


Dnešní článek věnuji základním designérským principům, které tvoří základní pilíř celého navrhování a pro designéra jsou jakýmsi "šesterem", podle kterého pracují ať už podvědomě, protože to mají v krvi a vidí to tak a dokáží utvořit krásný harmonický interiér bez jakýchkoli sepsaných rad a pravidel, nebo protože mají povědomí o tom, že něco takového existuje a poté se těmito pravidly řídí, čímž se jim více či méně povede harmonický interiér.

Pojďme si nejdříve říct co to jsou designérské principy. Jde o principy, které pomáhají uspořádat jednotlivé prvky do kompozice, můžeme říct i do vztahu, který působí harmonicky a jeho tvorba je buď intuitivní, nebo dodržuje určitá pravidla a principy. Designérské principy jsou vlastně jakási vysledovaná pravidla, která pracují s tím jak člověk vnímá své okolí a co je mu příjemné a budí v něm účelně emoce, většina těchto pravidel vychází ze vztahu k lidskému tělu jeho poměrech a poměrech lidského těla k přírodě a používala se už v dobách antického Řecka. Tyto principy umožňují tvořit harmonické celky, ale mohou pro nás být i vodítkem k tomu jak vytvořit celek který neladí a působí rušivě, musí ale jít o autorský záměr.

Nejčastěji mezi designérské principy řadíme proporci, měřítko, opakování, symetrii, asymetrii, kontrast a právě díky těmto principům můžeme uspořádat jednotlivé prvky do kompozice. K popsání jednotlivých designérských principů se vrátím v příštích článcích, nyní se zaměříme na kompozici, která designérských principů předchází. Je naprosto stěžejní proto, aby jakékoli dílo fungovalo je do jisté míry matematicky vyjádřitelná a na těchto matematických výpočtech stála celá práce architektů a umělců v historii, neboť v té době žádné knihy s návody neměli.

Kompozice je to co odlišuje krásné interiéry budící pozitivní emoce, od interiérů nezdařilých, jen o takovém interiéru můžeme říct, že je krásný a ačkoli je krása do jisté míry subjektivní názor na řadě parametrů krásy se většina lidí shodne. Významné parametry krásy jsou harmonie, jednota a řád.

matematicke vyjadreni proporci lidskeho tela

Harmonie představuje takové vztahy (prvků nebo jejich vlastností), které jsou libé našemu vnímání a často je můžeme vyjádřit matematicky.

Jednota značí, že prvky mají nějaké společné kvality.

Řád je opakem chaosu, jednota a harmonie jsou metody vnášení řádu do kompozice.

Umění zpravidla usiluje o dojem krásy. A rozdíl mezi uměním a kýčem spočívá v tom, že kýč oněmi vytříbenými prostředky nevládne a aplikuje prvky bez pochopení kontextu. Podle definice je kompozice takové rozvržení jednotlivých prvků za pomoci designérských principů, aby se dosáhlo žádoucího výsledku jednoty a harmonie a interiér je také určitým uspořádáním jednotlivých prvků - tvarů, barev a materiálů. Aplikujeme je na podlahy, stěny, kusy nábytku, na textil a doplňky. A důležitým je i charakter místnosti její tvar, velikost, velikost oken a dveří. Chceme-li docílit harmonického interiéru, budeme jednotlivé prvky uspořádávat pomocí určitých pravidel a těmi jsou ony výše zmiňované designérské principy a tyto principy v interiéru jako v architektuře pracují se dvěma uspořádání prvků: 3D v prostoru (nábytek, osvětlení) a 2D (pohled na zeď).

V dalších článcích vás seznámím s prvky kompozice se kterými se v interiérovém designu pracuje a blíže i s oněmi designérskými principy.
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze