Úvod

Abyste měli správně položenou plovoucí podlahu

Pouštíte se do pokládky plovoucí podlahy, anebo chcete mít práci řemeslníků plně pod kontrolou? V obou případech byste měli znát správný technologický postup pokládky. Pouze správně položená plovoucí podlaha totiž dokáže splnit očekávané nároky, především dlouhou životnost a dobré akustické vlastnosti.


Správná pokládka je základ
Vzhledem k rychlosti pokládky a vynikajícím užitným vlastnostem, jako je snadná údržba, dlouhá životnost a dobré akustické vlastnosti, se staly plovoucí podlahy nejrozšířenějším typem podlah. Ovšem pozor, termínem plovoucí podlaha nerozumíme pouze podlahovou krytinu, ale plovoucí konstrukci celého podlahového souvrství, kde je buď cementový potěr, anebo OSB desky na izolaci. Pokud však má plovoucí podlaha splňovat všechny výše uvedené užitné vlastnosti, musí být správně položena. Zde je primárně důležitá příprava podkladu, který musí být dokonale rovný, použití kvalitních materiálů a technologie. Při pokládce podlah se osvědčily stavební materiály Knauf Insulation.
zatepleni
Kročejová izolace zlepšuje akustické vlastnosti

V souvislosti s akustickými vlastnostmi podlah je nejčastěji zmiňován kročejový efekt. Aby byl tento nežádoucí jev minimalizován, je třeba použít v rámci pokládky kvalitní kročejovou izolaci, která minimalizuje přenos impulzů působících na podlahovou desku do přiléhajících konstrukcí. Kročejová izolace přispívá nejen ke kročejové neprůzvučnosti charakterizující přenášení zvuku při úderech na konstrukci, například dupání nebo nárazy), ale také ke vzduchové neprůzvučnosti (charakterizující šíření hluku přenášeného vzduchem, například křik nebo reproduktory).

lehka plovouci podlaha

Pokládka lehké plovoucí podlahy

A nyní již k samotnému postupu pokládky - nejprve lehké plovoucí podlahy. Základem úspěchu je rovný podklad. Nerovný povrch je třeba vyrovnat vhodným materiálem (například pískem) a zhutnit. Desky minerální izolace musí ležet na podkladu celou plochou. Vlhký podklad je nutno nechat vyschnout. Pak přicházejí na řadu okrajové pásky, které se musí nainstalovat po obvodu místnosti. Je důležité, aby jejich šířka byla vyšší než součet tloušťky kročejové izolace a roznášecí desky. Poté položte izolační desky na vazbu těsně k sobě. Na položené izolaci by se nemělo chodit. Desky lze dočasně ochránit roznášecími deskami z překližky nebo OBS deskami.

tezka plovouci podlaha

Pokládka těžké plovoucí podlahy

V případě pokládky těžké plovoucí podlahy postupujeme analogicky. Ovšem s tím rozdílem, že na kročejovou izolaci pokládáme separační fólii (např. Knauf Insulation LDS 100) s přesahem minimálně 10 cm. V praxi se odsvědčilo fólie mezi sebou slepit (například pomocí pásky Knauf Insulation LDS Solifit). Fólie po obvodu vytáhněte podél stěny až nad úroveň okrajových pásků. Fólie položte bez záhybů, abyste zamezili riziku vzniku trhlin v potěru. Nakonec provedeme cementový nebo anhydritový potěr podle technologického předpisu výrobce.  

Kde najdete více

Více informací o tom, jak správně provést pokládku plovoucí podlahy, stejně jako seznam doporučených produktů, najdete na stránkách www.knaufinsulation.cz.

KNAUF logo
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze