Úvod

Vyklízení domu a odvoz nepotřebných materiálů

Nedílnou součástí rekonstrukce nemovitosti je její vyklízení. Jedná se o poměrně náročnou etapu, kterou však pomůže ulehčit efektivní organizace a objednání kontejneru na odpad.


Důležitá fáze rekonstrukce
Vyklízení objektu a odvoz nepotřebných materiálů (starých trámů, dřevěného obložení atd.), ale také nepotřebných zařizovacích předmětů, jako je dosloužilý nábytek, představuje důležitou etapu každé rekonstrukce. Většinou se jedná o velký objem hmot, a proto efektivní řešení představuje objednání kontejneru, třebaže se nejedná o lacinou záležitost. Tyto služby zajišťuje celá řada firem, jako je například AVE.Žádost o povolení k záboru
Při přistavení kontejneru je třeba dbát na jeho vhodné umístění. Přece jen se jedná o těžký objekt, a není tedy radno, stavět ho například na místo, kde vedou inženýrské sítě. V případě, že necháte přistavit kontejner na vlastní pozemek, nepotřebujete povolení od žádného úřadu ani od sousedů. Ovšem v případě, že necháte přistavit kontejner na pozemek, který patří obci, potřebujete povolení záboru. Žádost o povolení k záboru je formulář, který můžete i vyplnit elektronicky.

Odvoz nákladním automobilem a sběrné dvory
Jestliže se domníváte, že kontejner nenaplníte nebo ho nemůžete umístit, což bylo i u naší rekonstrukce, můžete zvolit variantu odvozu nákladním automobilem přímo na skládku. Ušetřit se dá také tak, že nepotřebný materiál roztřídíte a odvezete do sběrného dvora v místě Vašeho bydliště. Tato služba je zcela zdarma, musíte si zajistit pouze dopravu. Při předání materiálu ve sběrném dvoře se prokazujete občanským průkazem.


Kam dál?

Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze