Úvod

Teplovodní podlahové vytápění s minimální výškou!!!

Jedinečný systém ze Švédska přináší řadu výhod pro rekonstrukce domů či bytů a současně úsporu provozních nákladů na vytápění.


Všeobecně známé věci, jakými jsou úspora energií, úspora prostoru, příjemnější klima atd. při využití podlahového vytápění nemá smysl zdůrazňovat. My Vám představíme systém nízkoteplotního teplovodního podlahového vytápění, který dává neskonalé možnosti při rekonstrukci domu či bytu. Instalace švédského systému OPTIHeat s minimálním navýšením původních podlah.

Švédský systém vytápění využívá moderní materiály i technologie, zcela odlišné od běžných systémů podlahového vytápění. Potrubí z materiálu EPDM s vnějším průměrem 9 mm nám zaručí navýšení původní podlahy o pouhých 12 až 15 mm v závislosti na typu podlahové krytiny.

upevnění topných kabelů
Pokládka potrubí OptiFlex na připravený povrch


Prvním krokem před samotnou pokládkou je řádná příprava projektové dokumentace a výpočtů. Dále pak příprava samotného připojení systému na stávající zdroj vytápění nebo instalace nového zdroje vytápění a příprava povrchu. Podklad musí být pevný, suchý, zbavený nepevných částic a nečistot. Na takto připravený povrch se nanese penetrace (např.MUREXIN SUPERGRUND D4) v jedné nebo ve dvou vrstvách.

Pokladka potrubi OptiFlex na pripraveny povrch

Potrubí OptiFlex se položí dle plánu pokládky na připravenou podlahu a přichytí lepením tavnými tyčinkami. Po dokončení pokládky se provede tlaková zkouška celého systému, případně dojde k jeho napuštění. Tímto je topení připraveno k postupu dalších stavebních prací.

Zaliti potrubi OptiFlex nivelacni hmotou
Zalití potrubí OptiFlex nivelační hmotou ve výšce do 15 mm.


Upevněné potrubí se zalévá ve dvou vrstvách nivelační hmotou (např.MUREXIN CA 20). První vrstva do výšky horní hrany potrubí, cca 10 mm, druhá vrstva cca 4-5 mm nad trubkou. Mezi vrstvami je nutné vyschnutí nivelační hmoty 7 až 10 dnů a opětovné provedení penetrace. Po dokonalém vyschnutí je podlaha připravena na pokládku podlahové krytiny.

 Dokonale rovna podlaha s podlahovym vytapenim
Dokonale rovná podlaha s podlahovým vytápěním připravena na pokládku podlahové krytiny.

Podlahové vytápění OPTIHeat je zvláštní nezávislým systémovým řešením, využitím zcela odlišných materiálů, způsobem proudění kapaliny, způsobem pokládky i teplotním průběhem. Vlastní provoz systému funguje nezávisle na zdroji a umožňuje redistribuci tepla uvnitř objektu. Jinými slovy, systém vyrovnává teploty konstrukcí, čímž jsou tepelné zisky akumulované do stavební masy přenášeny v rámci objektu. Vytváří se tak příjemné homogenní mikroklima, což má zároveň vliv na provozní náklady.

Více na www.optiheat.cz

OptiHeat logo
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze