Úvod

Tepelné čerpadlo Comfortzone - 3 funkce v jednom

Současná doba je charakterizována výstavbou rodinných domů s čím dále lepšími tepelně – izolačními vlastnostmi, těsnějšími stavebními otvory (okna, dveře) a neprodyšnější venkovní obálkou.


Naprostou nezbytností u energeticky úsporných domů se stává větrání. Dostatečná výměna vzduchu a maximální využití energie z odtahovaného vzduchu byla základní myšlenkou při konstrukci tepelného čerpadla Comfortzone. Tepelné čerpadlo Comfortzone je nejúčinější ventilační tepelné čerpadlo na trhu. Zabezpečuje úsporné vytápění, komfortní větrání a ryhlý ohřev teplé vody.

Ve své podstatě se jedná o „nejúčinější větrací jednotku“, která umí získat pouze z odtahovaného vzduchu tepelný výkon 5 (potažmo 6,5 kW- v závislosti na použitém typu tepelného čerpadla) pouze činností kompresoru.

Tepelné čerpadlo Comfortzone je ideální zařízení na komplexní pokrytí energetické náročnosti pro rodinné domy o vytápěné ploše mezi 100 až 260 m a do celkové tepelné ztráty 6,5 kW resp. 12,5 kW při využití doplňkového ohřevu topnými spirálami.

Funkce systému
 
Již základní myšlenka při konstrukci byla naprosto geniální – mít v rodinném domě pouze jedno technické zařízení, které zabezpečí komplexní pokrytí energetické potřeby na vytápění, větrání a ohřev teplé vody. V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlatsnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm, se stává řízené větrání téměř nezbytností. 
Použitý vzduch je odtahován z koupelen, WC, šaten a kuchyni a prostřednictvím ventilátoru přiváděn na výparník tepelného čerpadla. Díky patentovanému výparníku využívá maximálně možným způsobem veškerou potenciální energii obsaženou v odtahovaném vzduchu – teplota odváděného vzduchu je –15 °C. Ze vzduchu je pomocí scroll kompresoru s chladivem získávána nejen tepelná energie obsaženave vzduchu, ale současně i energie vlhkosti.
Tato energie je předávána v kondenzátoru vodě v topném systému a nebo v zásobníku, který slouží k ohřevu teplé užitkové vody.
Přívod čerstvého vzduchu je možný dvěma způsoby:
decentrální přívod vzduchu je zajišťován přívodní prvky vzduchu Fresh 98 TL-F dB, které mohou být umístěné v obvodových stěnách, nebo okenních rámech Fresh Al-dB. Oba typy jsou standardně vybaveny prachovým filtrem a protihlukovou izolací.
centrální přívod vzduchu zabezpečuje přídavné větrací zařízení ILTO Vent, ve kterém je zabudován vodní radiátor, jenž je připojený k tepelnému čerpadlu pro úsporný ohřev venkovního vzduchu.
 
Vysoký topný faktor v průběhu celé topné sezóny
Tepelné čerpadlo využívá ke svému výkonu pouze vnitřní vzduch o komfortní teplotě cca 20°C, která je prakticky konstatní během celého roku. Tomu odpovídá i patentem chráněná konstrukce výparníku, která umožňuje v kombinaci s rotačním kompresorem a chladivem ochladit odváděný vzduch vně budovy na hodnotu až -15 °C.
Díky velmi nízké teplotě odváděného vzduchu z budovy dochází k využití tepla nejen z tepelné energie odváděného vzduchu, ale současně i z energie získané kondenzací vlhkosti, která je obsažena v odtahovaném vzduchu z místností (podobně jako využití kondenzačního tepla ze spalin u kondenzačního kotle).
Na rozdíl od ostatních tepelných čerpadel vzduch/voda, která využívají ke svému výkonu venkovní vzduch nedochází ke snižování topného faktoru v závislosti na venkovní teplotě. (čím je venkovní teplota nižší, tím je nižší i topný faktor a tím je i nížší využití dodávané elektrické energie).
Topný okruh může být tvořený velkoplošnými radiátory nebo podlahovým vytápěním.
Nesmíme zapomenout, že čím nižší teploty vody v topných tělesech.
Dosáhneme, tím bude vyšší topný faktor a účinnost tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo Comfortzone představuje revoluční myšlenku v oblasti získávání energie obsažené v odtahovaném vzduchu, který by jinak opustil rodinný dům bez užitku. Neexistuje v současné době žádné jiné zařízení, které je schopné tak efektivně a tak dokonalým způsobem využít energii obsaženou v odtahovaném vzduchu.

Aktuálně požadovaný výkon je
řízený frekvenčním měničem tak, aby došlo k požadovanému pokrytí potřeby energie a to bez zbytečných tepelných ztrát.

Rychlý ohřev teplé vody
probíhá ve spirálově vinutém trubkovém výměníku.
Speciální tvar potrubí zabezpečuje vysokou efektivitu přenosu tepla a současně eliminuje usazovaní sedimentu v akumulační nádrži v oblastech s tvrdou vodou (protékající voda nepřichází do styku s vodou v akumulačním zásobníku. Možnost nastavení teploty vody v zásobníku od 45–60 °C. Záleží pouze na přání uživatele a množství spotřeby teplé vody domácnosti. Pro objekty s vysokou spotřebou můžete využít i zabudovaného bivalentního zdroje tepla o výkonu 6 a nebo 9 kW.

         

Jednoduchá instalace
– žádná venkovní jednotka není nutná. Pro instalaci
tepelného čerpadla postačuje půdorysná plocha 60 x 65 cm a výška 2,40 m (připojení vzduchotechnického potrubí). Součástí tepelného čerpadla Comfortzone jsou standardně vybaveno expanzní nádrží, oběhovým čerpadlem a ppotřebnýmí armaturami k připojení pro vzduchotechnické potrubí, topný a vodovodní okruh.

Tepelná čerpadla Comfortzone svými technickými parametry a komplexním řešením krytí energetické náročnosti a zajištění kvality vnitřního prostředí plně odpovídají nárokům moderních a velmi úsporných technologií.

www.nativa.biz 

Seriál: Vytápění domu
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze