Úvod

Střechy obloukovitého a zakřiveného tvaru společnosti Puren

Stavíme, budujeme, rekonstruujeme a jak jde čas, mění se technologie a způsoby, které v rámci stavby využíváme. Ani zateplení střechy není výjimkou. Mnozí již vědí, že se v posledních letech změnily konstrukce u šikmých a plochých střech, změna nastala i z hlediska tloušťky tepelné izolace.


Navrhování střech a tvar do oblouku
Norma, která řeší navrhování střech, se zabývá šikmými a plochými střechami a uvažuje také o strmých střechách. Vzhledově atypické střechy obloukovitého tvaru pak náleží do všech kategorií, a zároveň mají svá výrazná specifika. Obloukovitý tvar se totiž chová jinak z hlediska větracích mezer pod krytinou a v horní části, kde přechází téměř do vodorovné polohy. Zde není možné řešit účinné odvětrání. Projektanti a investoři mají často zažitou představu, že obloukovité střechy je možné realizovat výhradně s minerální izolací vloženou mezi vazníky (krokve). A nad touto vrstvou pak vytvořit vrstvu další, opět s minerální izolací, vloženou však mezi dřevěné vazničky.

zatepleni atypicke strechy

Realizace střechy s pomocí tepelné izolace PIR

Na trhu se však stále více prosazují tepelné izolace PIR, které svými izolačními vlastnostmi umožňují zachování původních tlouštěk minerálních izolací a současně i splnění normových požadavků pro nízkoenergetické a pasivní domy.

PIR izolace
Společnost Puren (německý výrobce PIR izolací) se úspěšně vydala cestou inovativní realizace zateplování (nejen) obloukovitých střech. Zvolila systém, kdy PIR izolační desky jsou pokládány na celoplošné bednění nebo OSB desky, s následnou úpravou řezáním spojů desek, čímž vznikne požadovaný obloukovitý tvar. Horní strana PIR desek se překrývá OSB deskami, které lze v podélném směru ohnout nebo se tepelná izolace kotví přes integrované dřevěné latě do krokví. Na obloucích je nejčastěji plechová drážková krytina, ale je možné na zakřivené plochy aplikovat i skládanou krytinu. Plechové střechy jsou realizovány jako jednoplášťové nevětrané skladby

zatepleni obloukove strechy

Nevětraná jednoplášťová střecha PIR Izolace je tvořena z uzavřených mikrobuněk vyplněných pentanem s oboustrannou vrstvou hliníku, Funkčnost střešní skladby a tepelné izolace není ovlivněna vzdušnou vlhkosti. Na straně interiéru je parozábrana s AL povrchem se samolepicíci spoji s vysokým stupněm difúzního odporu. Na tepelnou izolací je položena OSB deska s vodotěsným SBS modifikovaným samolepicím pásem. Při použití integrovaných dřevěných latí v PIR izolaci se použije jen samolepicí vodotěsný SBS pás.

celoplosny vodotesny samolepici SBS pas

Pod plechovou krytinou je umístěna separační mikroventilační strukturní rohož, která odděluje plech od vodotěsného pásu, čímž umožňuje migraci vlhkosti pod krytinou. Množství zkondenzované vlhkosti ve střešním plášti na rozhraní OSB desky, SBS pásu a strukturní rohože je řádově v množství 8-16 gramů vody, což odpovídá cca 2 – 4 normovým kapkám vody. Toto množství se během roku bezpečně v konstrukci rozptýlí.

www.puren.cz
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze