Úvod

Nádrže na dešťovou vodu

Čím dál více si uvědomujeme důležitost a cennost pitné vody. Také srážkové vody však mají svou hodnotu, navíc je jejich zužitkování finančně i ekologicky vhodným řešením. To všechno víme. Proto jsme se rozhodli tuto vodu používat pro zavlažování pozemku u domu. Pro její zachycení a shromažďování jsme se rozhodli využít plastovou podzemní nádrž s vývody na hadice.


Podzemní nádrže
O tom, že akumulace srážkových vod je výhodná sama o sobě, není tedy pochyb. Pokud se rozhodneme pro shromažďování vody v nádrži (jímce) musíme si zodpovědět několik základních otázek: Jak velká je plocha odvodňované střechy? Jaké jsou zde místní srážky? Jaké bude využití vody? Teprve pak lze zvolit správnou velikost a typ nádrže.
Po pečlivém výběru jsme se rozhodli pro plastovou nádrž na dešťovou vodu od společnosti CULATELO s.r.o. Ptáte se, podle čeho jsme vybírali?

plastova nadrz na vodu

Výhody podzemních plastových nádrží
Na prvním místě je to prostor, kde lze srážkové vody akumulovat a odkud je postupně budeme využívat. Použitý materiál – plast, je recyklovatelný a díky technologii výroby, kterou firma CULATELO s.r.o. pro své výrobky používá, je nádrž celistvá, z jednoho kusu. Při výrobě je využíváno rotačního tváření plastů, výrobek tudíž nemá žádné spoje, je bezešvý a tak je 100% jistota neprosákavosti či možného úniku vody vadou ve spoji.
S plastovou jímkou, i toho největšího objemu (firma nabízí nádrže o objemu 1 500 l až 40 000 l), je jednoduchá manipulace a snadné usazení. To je možné i tam, kde jsou jinak komplikace se spodní vodou a to díky prostupům (dutiny v jímce). Při správném osazení a zasypání není díky tvarování a zmíněným prostupům jímka nadzvedávána a není nutná ani betonáž.
Jímky jsou opatřeny filtrem pro oddělení nečistot a také přepadovým sifonem, bránícím vniknutí hrabošů a krtků. Podle umístění nádrže je možné zvolit i horní poklopy – pochozí, pojezdový pro osobní automobily nebo dokonce pro nákladní vozidla, v případě zalévání zahrady pak poklop s vývody na hadice.
A právě tuto variantu jsme vybrali. Uvnitř jímky je napojené čerpadlo a pro zavlažování stačí jen zacvaknout hadici na jeden ze dvou vývodů a můžete začít dešťovou vodou zalévat.
Je dobré si připomenout, že podzemní nádrže jsou zabudovávány do nezámrzné hloubky, což dává možnost využívání vody celoročně, zvlášť pokud se rozhodnete pro zužitkování dešťové vody v domácnosti, např. pro splachování WC.
Samozřejmostí u námi vybrané společnosti je dlouholetá záruka, životnost, doplňkový sortiment, poradenství a následná možnost osazení.

osazeni jimky

Jaké existují u nádrží nevýhody?
Nejčastějším problémem nádrží/jímek u kterých se používá jiná metoda výroby (svařování, lepení) je hlavně nebezpečí prasklin, ať již vzniklých právě z důvodu zvolené technologie, materiálu nebo lidskou chybou. Tímto problémem se však klienti firmy CULATELO s.r.o. zabývat nemusejí. V případě volby betonových nádrží je zde největší nevýhoda v jejich váze a tudíž složitějšímu a také nákladnějšímu usazování, většinou za pomoci jeřábu nebo i další techniky.
A co mají společného všechny uvedené nádrže? Realizuje-li se usazení podzemní nádrže, vždy je nutno počítat se zásahem do pozemku. V době stavby nebo rekonstrukce to bývá maličkost, ale pokud velkou nádrž plánujeme umístit do vzrostlé zahrady, neobejde se to bez kompromisů.Důvody pro zachycení srážkové vody a použití nádrží:

- v případě, že není možnost vsakování vody, ani odvodu do dešťové kanalizace
- sušší oblasti, nepravidelné srážky, následné využití pro zalévání zahrady, rosení trávníků
- použití v domácnostech (např. splachování toalet, praní prádla, užitková voda na mytí
  podlah)
- splnění legislativy
- není povinnost mít nádrž na srážkové vody, ale je povinnost zajistit recyklaci vod
  na vlastním pozemku, nebo odvodem do příslušné kanalizace apod.
- úspora nákladů za vodu
- zodpovědnost, efektivita hospodaření s vodou

logo dobre jimky

Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze