Úvod

Modernizace výtahů - nové normy, dotace a přínos

Výtahy nám v mnohém pomáhají a ve vysokých budovách si to bez nich nedovedeme představit. Je ovšem důležité, aby byly výtahy bezpečné. Právě bezpečnost je jedním z klíčových důvodů, proč začít uvažovat o rekonstrukci či kompletní modernizaci tohoto systému. V našem článku se dočtete co modernizace přinese, jaké jsou nové normy a jak modernizaci zafinancovat.


Co modernizace přinese?


Hlavním cílem bezpečnost

Každý provozovatel výtahu musí dbát především na bezpečnost cestujících využívajících výtah. Nejen proto, že je důležité bezpečí cestujících, ale také vlastník nebo provozovatel výtahu nese osobní zodpovědnost za způsobilost výtahu a také za udržování výtahu s platnými technickými normami.
To znamená, že pokud dojde k nějaké finanční nebo zdravotní újmě, veškeré vina padá na provozovatele nebo vlastníka. Odpovědnost má i v případě, že je osobní výtah řádně servisován a všechny prohlídky a zkoušky jsou v pořádku.
Inspekční kontroly nebo firmy provádějící pravidelný servis nemohou výtah vypnout nebo provozovateli zakázat provozování výtahů. Je pouze na majitelích zda uvedou výtah do bezpečného stavu.

Výtah musí splňovat evropské normy
České i evropské normy platící pro výtahy dbají především o bezpečnost cestujících, ale také servisních pracovníků. Od roku 2014 probíhají změny výtahové legislativy a celý proces končí 31. 8. 2017, kdy všechny výtahy uvedené na trh po tomto datu musí splňovat nové normy a bude se tomu přizpůsobit výroba výtahů.
Nové normy se týkají především zvýšení bezpečnosti cestujících a zvýšení bezpečnosti servisních pracovníků. Například je kladen důraz na nehořlavost materiálů používaných na stěny, stropy a podlahy kabiny, musí být zvýšena intenzita osvětlení v kabině nebo se dveře nesmí otevřít pokud nebude kabina ve stanici, výtah musí mít uzávěrku kabinových dveří.
Pro servisní pracovníky je nutné zajistit bezpeční přístupy do všech prostor pro strojní zařízení. Mění se rozměry bezpečnostních kvádrů na střeše kabiny a v prohlubni. Také se mění požadavky na zábradlí na střeše kabiny.

vytah

Program Panel+
Na rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbu výtahů je možné využít úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby. Program platí pro celé území České republiky a podporuje komplexní opravy a modernizace, které povedou k prodloužení životnosti budovy.
Průměrně trvá vyřízení žádosti kolem 14 dnů a podpis úvěrové smlouvy do jednoho měsíce. Úvěr je možné využít na snížení energetické náročnosti domu, opravy poruch domu a opravy a modernizace společných prostor, kam spadá také výtah.
Při dodržení limitu de minimis je možnost získat až 90 % způsobilých výdajů. V případě notifikovaného režimu (bez limitu de minimis) je výše úvěru až do 75 % způsobilých výdajů. Splatnost úvěru může být 10, 20 a 30 let.
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze