Úvod

Jaký je postup při rekonstrukci koupelny?

Rozhodli jste se, že se konečně pustíte do dlouho plánované rekonstrukce koupelny? Abychom Vám ušetřili alespoň část starostí, na následujících řádcích přinášíme návod, jak v náročném procesu rekonstrukce postupovat!


Foto: Designové řešení Geberit, které se snadno přizpůsobí stávající kanalizaci.

Rekonstrukce je stavební úprava
K rekonstrukci koupelny obvykle přistupujeme v bytech, kde stávající příslušenství přestalo vyhovovat našim nárokům. Byt si zpravidla kupujeme jako „ již hotovou nemovitost“, a proto nemáte možnost průběžně zasahovat do jeho stavby. Nejčastěji se jedná o byty v panelových domech, které nejsou příliš prostorově velkorysé (zejména co se příslušenství týče), a o rekonstrukci jejich nevzhledného umakartového jádra. Cílem naší práce je dodat koupelně a toaletě novou tvář a získat trochu místa navíc, což je chvályhodné. Než se však pustíme do stavebních úprav, měli bychom znát tu část stavebního zákona, která se nás týká. Příslušné odstavce si můžete vyhledat buď na internetu, anebo si pořídit brožurku z edice UZ zákona. Pojem rekonstrukce však v právních předpisech nehledejte. Naše právo pracuje s pojmem stavební úprava, kterou se rozumí změna dokončené stavby, při níž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby.

Potřebujete stavební povolení?
Podle charakteru stavebních úprav, které budete v bytě provádět, Vám může ve smyslu zákona č. 180/2006 Sb. (novela stavebního zákona) vzniknout ohlašovací povinnost. Některé stavební úpravy lze sice podle stávající právní úpravy provést bez stavebního povolení i bez ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu. V tomto případě však musí být splněny podmínky § 103 písmena e) a h) zákona č. 183/2006 Sb. Musí se jednat o výměnu stěn bytového, jádra za materiál o stejné nebo velmi podobné hmotnosti, přičemž musí zůstat zachována původní dispozice bytu, kterou vytvářelo bytové jádro. 

V případě stavebních úprav, kterými dochází ke změně užívání v části stavby, jimiž se však nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí, postačí stavebnímu úřadu ohlášení stavby.

  
Foto: Geberit

Pokud ovšem dojde k fyzickému zásahu do nosné konstrukce stavby, pak bude stavební úřad vyžadovat stavební povolení

Svépomoc nebo odborník?
V případě stavební úpravy vyžadující stavební povolení navíc potřebujete mít vypracovanou projektovou dokumentaci. Zde je třeba, obrátit se na autorizovaného inženýra v oblasti pozemní stavby. Poslední důležitá věc se týká osoby, která bude samotnou rekonstrukci koupelny provádět. Stavební zákon opět stanoví, které ze stavebních úprav lze vykonávat svépomocí (viz § 103 a § 104), a které může provádět jen právnická osoba, nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Po pečlivém nastudování příslušných odstavců stavebního zákona se buď sami můžete pustit do díla, anebo se obrátit na stavební firmu, byť jen za účelem konzultace.

Seriál: Rekonstrukce koupelny
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze