Úvod

Jaké IQ má chytrá izolace?

Volba izolace významně ovlivňuje energetickou náročnost každého objektu, a tím i náklady na jeho provoz. Trendem ve stavebnictví se proto staly izolační materiály, které dokážou zajistit co možná nejlepší tepelně izolační vlastnosti objektu. Stavebníci v poslední době s oblibou používají Chytrou izolaci®, a to nejen pro její vynikající užitné vlastnosti, ale také z toho důvodu, že se s ní velmi snadno pracuje.


Zajímalo nás, jestli se Chytrá izolace® právem nazývá chytrá, a zda má vedle výše uvedených předností ještě některé další, a proto jsme se zeptali technického ředitele Ing. Lukáše Kovaříka (na obrázku výše, při rozhovoru s aplikátorem Ondrou Pospíšilem) ze společnosti LIKO-S, která je výhradním distributorem tohoto izolačního materiálu.

O Chytré izolaci® se v poslední době hodně mluví. Je na trhu novinkou? Kde se vlastně vzal název Chytrá izolace®?

Chytrá izolace není na trhu novinkou, u nás v České republice ji aplikujeme 7 let a máme více než 5 000 referencí jak v segmentu komerčním, tak rezidenčním. Chytrá izolace® je český obchodní název pro kanadský produkt ICYNENE, který se v Severní Americe aplikuje více než 27 let a je v tomto segmentu pěnou s nejdelším vývojem, největšími zkušenostmi a s tím jde ruku v ruce nejlepší kvalita a vlastnosti. Chytrá izolace® právě díky svým vlastnostem žije s objektem, chrání jej v zimě proti chladu, v létě proti přehřívání, dýchá s objektem, protože propouští znehodnocené vodní páry přes svou strukturu ven a vytváří tak zdravé prostředí bez vlhkosti a plísní. Nepřijímá do své struktury pachy, a proto si v ní netvoří hnízda kuny a další hlodavci. Významnou část našich realizací tvoří rekonstrukce střech, kde kuna doslova rozdrobila a vyžrala stávající běžnou izolaci. Výborně akusticky izoluje v použitých skladbách, i proto je chytrá.

nefunkcni ponicena izolace
Takový obrázek se naskytne po odkrytí tašek.

dokonale zatepleni chytrou penou
A tak se sjednává náprava: DOKONALE ZATEPLENO.

Jaké je složení tohoto materiálu?
Skládá se ze dvou složek, kde je nadouvadlo této izolace na vodní bázi, díky tomu je šetrná k životnímu prostředí i při aplikaci a bez jakékoliv zdravotní závadnosti při užívání. V tomto ohledu jsou kladeny přísné požadavky jak v ČR, tak hlavně v Kanadě, kde má tato izolace svůj domov.

K čemu všemu se dá Chytrá izolace® ve stavebnictví využít?
Hlavním segmentem je aplikace pro izolace střech shora bez použití chybových parozábran v difúzně otevřených skladbách, zateplení podkroví a fasád, kdy dům může dýchat a propouštět i vlhkost ze stávajícího zdiva, neuzavírá vlhkost. Je velmi vhodná pro aplikaci vnitřního zateplení historických objektů a stropů a jakýkoliv špatně přístupných detailů. Aplikace je v podstatě bez omezení.

chytra izolace dokonale zateply kazdy detail
Zateplení atypického podkroví.

Jaké jsou její hlavní přednosti ve srovnání s ostatními izolačními materiály?
Hlavní výhodou Chytré izolace® je její tvarová stálost, výborná izolační a výplňová schopnost a hlavně difúzní otevřenost její struktury, která umožňuje propouštění znehodnocené vodní páry přes svou strukturu a eliminaci chybovosti parozábrany a nefunkčnosti izolantu, jako je tomu u běžných izolací.

Jen pro představu, kolik mohou majitelé domu ročně ušetřit použitím Chytré izolace® místo „běžné izolace“ na provozních nákladech zejména na vytápění?
Pokud by došlo k celkovému zateplení domu a zohlednění, že klasické izolace ztrácejí svou izolační schopnost hlavně vinou chybovosti provedení, může se jednat o 70 až 80% nákladů. Lidé často vidí největší položku za vytápění, protože ta je měřitelná v penězích, ale v létě, kdy se podkroví přehřívá vlivem nefunkční izolace, je hůře měřitelná, je to spíše pocitová záležitost, kdy se lidé i přes noc „vaří“ ve vlastním podkroví. Pokud si pořídí klimatizaci, tak náklady na energie vzrostou i v létě a proud chladného vzduchu může navíc způsobovat angíny a respirační potíže.


A co zvuková izolace? Může se Chytrá izolace
® pochlubit také dobrými zvukově izolačními vlastnostmi?
Skladby s Chytrou izolací® proběhly řadou měření v akustických komorách, kde prokázaly výborné vlastnosti i v nejnáročnějších podmínkách, jako jsou příměstské části u silničních a železničních koridorů, a akustické požadavky splňují s velkou rezervou. Takže zajišťují nejen teplotní komfort, ale i komfort akustický. Další velkou výhodou Chytré izolace
® je snadná aplikace.

zatepleni sten chytrou izolaci

Chytrá izolace® je ideální pro zateplení dřevostaveb.

Jak přesně se provádí? A jaká je časová úspora ve srovnání s klasickou izolací?

Provádí se týmem zkušených aplikátorů, kde je v nákladním automobilu umístěn aplikovaný materiál a pomocí hadic se transportuje na místo určení. Aplikace pak probíhá pomocí aplikační pistole a izolace okamžitě stonásobně nabývá svůj objem a vyplňuje tak všechny možné složité detaily, kde se s klasickou izolací nedostaneme. Běžný rodinný dům o 150 m2 je provedený během jednoho dne – doslova během pár hodin. Pokud se provádí běžná izolace, vždy je nutné ji ještě zakrýt parozábranou, což je velmi obtížné na provedení a není zde možnost kvalitně eliminovat chyby provedení, taková izolace střechy pak může trvat ne jen v řádech dnů, ale i týdnů.

Jaká je životnost Chytré izolace
®?
Životnost této izolace je po celou dobu životnosti stavby, nesesedá, je tvarově stálá. Jako jediná stříkaná izolace na trhu se může chlubit opravdu prokázanou životností na stavbě více jak 27 let, což je doba od první aplikace této pěny v Kanadě.

Na kolik nás vyjde zaizolování klasického rodinného domu? Vezměme si třeba dvoupodlažní dům se zastavěnou plochou 150m2.
Izolace střechy rodinného domu, který má zastavěnou plochu 150 m2 a tím i plochu střechy 150 m2, vychází pod 90 000 Kč. Při porovnání s opravdu kvalitním provedením střechy s klasickou izolací a parozábranou je cena srovnatelná, pokud má jít o stejně funkční systém a délku aplikace běžné izolace, která probíhá řadu dní a cena za tento čas proškolených montážníků se zde samozřejmě projeví. Pokud si izolujeme střechu svépomocí, hrozí zde téměř vždy velká chybovost v provedení izolace a zejména parozábrany, která tak ztrácí účinnost a klasický izolant neizoluje.

zateplenií podlahy Chytrou izolaci
Tepelná izolace půdní podlahy lehkou izolační pěnou.

Když si tuto izolaci objednám, v jaké době bude uskutečněna dodávka?
Náš tým je v tomto směru velmi flexibilní. Snažíme se vždy maximálně vyhovět zákazníkům, proto řada našich aplikací probíhá i během nočních hodin či o víkendech. Dodávka může být realizována bez problémů ihned následující den po návštěvě našeho technika či obchodního zástupce na stavbě, který ji zaměří, předloží technické řešení detailů a určí cenu aplikace. Disponujeme velkým počtem aplikačních jednotek i v síti našich partnerů, takže dokážeme naplnit potřeby každého zákazníka.

Kde se mohu o Chytré izolaci
® dozvědět více?
Na našich webových stránkách - www.chytraizolace.cz nebo přímo v terénu od našich obchodních manažerů. Rádi také naše budoucí zákazníky a obchodní partnery přivítáme na jakékoliv realizaci v jejich blízkém okolí, kde mohou vidět aplikaci a výhody Chytré izolace
® na vlastní oči.
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze