Úvod

Jak a kam se svým odpadem?

Každý člověk nebo domácnost pravidelně tvoří odpad. Ať už to jsou zbytky jídla, staré oblečení, obaly od potravin, nebo cokoliv jiného, je naprosto nezbytné se odpadu zbavovat. Většina měst má samozřejmě zřízeny pro každý dům nebo lokalitu kontejnery, které jsou v pravidelných intervalech odváženy, atak je celý koloběh uzavírán, a město tak může zůstat dokonale čisté.


U rodinných domů je to trochu jinak
Zatímco ti, kteří bydlí v panelácích, jsou zvyklí s každým pytlem odpadu dojít k určeným kontejnerům, u rodinných domů má často každý svou popelnici. Pryč je však doba nevzhledných, těžkých a na manipulaci složitých popelnic. Dnes jsou totiž hitem plastové popelnice, které vynikají jak odolností materiálu, tak i lehkostí a snadnou manipulativností. A to, i pokud je dané popelnice zcela plná. Díky praktickým kolečkům ji lze totiž vždy v den svozu vždy připravit na určené místo. Dle velikosti domu, tedy konkrétně dle počtu lidí v domácnosti lze mít popelnice na 120, nebo i 240 litrů. Jedničkou v tomto oboru, která se na tento sortiment specializuje je firma AB Store.

Jak je to s tříděným odpadem?

Samozřejmě do popelnice patří běžný komunální odpad. Na co by se však měl brát velký ohled, to je třídění. Právě to se v posledních několika letech stalo samozřejmostí vyspělých zemí, a ani Česká republika není žádnou výjimkou. A to se netýká pouze měst, ale i menších obcí. I ty tak mají na předem určených místech popelnice na tříděný odpad – tedy alespoň ty základní, a to na plast, papír nebo sklo. To vše jsou materiály, které tak mohou být recyklovány, a tak se každý může zasloužit o to, aby naší planetě od odpadu určitým způsobem ulevil. A co dělat když ve vašem městě nejsou? Vzneste k tomu dotaz a rovnou můžete navrhnout řešení, a to firmu ABStore.cz, která je i v této oblasti, tedy oblasti třídění odpadu jedničkou.  
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze