Úvod

Vytápění domu v 21. století

Vytápění domů prostřednictvím spalování pevných paliv čím dál více ustupuje novějším způsobům vytápění, které jsou mnohem ekonomičtější a ohleduplnější vůči životnímu prostředí. Moderní způsoby vytápění se vyplatí znát, abychom mohli zvolit optimální způsob vytápění pro svůj dům.


Efektivnější a ekologičtější 
Díky rozvoji moderních technologií se klasické způsoby vytápění, jako je například spalování hnědého uhlí, dřeva, anebo topení plynem, rozrůstají o mnohé další. Nové způsoby vytápění jsou ve srovnání především se spalováním pevných paliv, podstatně efektivnější, ve svých důsledcích tedy ekonomičtější, a také ohleduplnější vůči přírodě. Volba optimálního způsobu vytápění nám v budoucnu ušetří obrovské množství finančních prostředků. Dalším hlediskem je samozřejmě také komfort. Naprogramování samoobslužného systému je jistě mnohem pohodlnější než přikládání do kotle. Než se proto rozhodneme pro konkrétní způsob, jakým budeme zásobovat svůj dům teplem, měli bychom znát všechny dostupné alternativy, a teprve po srovnání všech jejich výhod i nevýhod učinit rozhodnutí ve prospěch jedné z nich, případně ve prospěch vhodné kombinace několika způsobů vytápění. Pokud uvažujeme o klasickém způsobu, zde mezi osvědčená řešení patří instalace plynového kotle, který se zpravidla umísťuje do některé z technických místností v domě. Kotelnu však lze umístit také mimo dům. Výjimkou není ani případ, kdy více rodinných domků má jednu společnou kotelnu – stejně jako třeba domácí čističku odpadních vod.

Moderní technologie 
Jako mnohem atraktivnější se však jeví zásobování domu teplem prostřednictvím systémů, které využívají volně přístupných energetických zdrojů. Jako příklad si uveďme malou domácí solární elektrárnu, kdy si na střechu domu pořídíte solární kolektory. Domácí solární elektrárny se staly hitem současné doby. Dnes je dokonce možné, pořídit si dům s tímto zařízením, část vyrobené energie prodávat, a z výnosu splácet hypotéku. Další možností je používání tepelných čerpadel, např. těch pracujících na principu vzduch/voda, které využívají venkovního nízkopotenciálního tepla. Mezi efektivní způsoby vytápění patří také rekuperační systém, který pracuje na principu tzv. recyklace vzduchu. Důležitým předpokladem je zde dokonalé zaizolování objektu. Kvalitní izolace, která zabraňuje energetickým ztrátám, je pochopitelně nutnou podmínkou efektivnosti všech zmíněných řešení. Uvedené způsoby vytápění lze rovněž vzájemně kombinovat a díky tomu zvolit optimální alternativu pro každý dům.

Foto: www.wienerberger.cz

Seriál: Vytápění domu
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze